اشکالِ مختلفِ هبوط (3)

تا این‌جای عمر:
بیست‌وچندسال مرغ و ماهی و گوسفند و گوساله خورده‌ای،
چندین‌درخت‌ کاغذ سیاه کرده‌ای و
بس‌یاری خیابان را با پوستِ گاومیشی بالغ، مغرورانه گز کرده‌ای؛
تولدت مبارک آدمِ جدید!

/ 2 نظر / 4 بازدید
حكيم

يك روضه ي تمام عيار بود...

احسنت ! یک متن زیست محیطی تمام عیار بود [لبخند]