تقدیر

١
خاطراتی شکسته از دی‌روز
همه‌ی رنجِ آینه بودن...
/ 1 نظر / 5 بازدید
مریم

حقیقت ، آینه ای بود که روزی از دستان خداوند بر زمین افتاد و شکست ...