تورم شعاری یا شعرهای تورمی!

دوچیز هیچ گاه هدف‌مند نمی‌گردند:

یکی یارانه‌های نفتی

و دیگری عشق و عاشقی!

...

ارتباطِ وثیقی‌ست بینِ حجمِ الطافِ  تو

و رشدِ تمناهای ما...

...

تورم گرفته‌اید!

متأسفم...

به‌ترین درمان روحیه است،

آن را حفظ کنید!

...

می‌گفت: « دو نوع دروغ داریم: یکی را به یاد نمی‌آورم و دیگری آمار است! »

گفتم: دو نوع دروغِ آماری داریم: یکی آمارهای تورم است و دیگری را به یاد نمی‌آورم!

...

ارسطو: پول، پول نمی‌زاید، عقیم است!

حالا کجاست که ببیند این ولد الزناها را؟

و أخذهم الربا و قد نهوا عنه...

...

از اقتصادِ کلان بیزارم

و از هرکه "من و تو" را نبیند!

...

محصولِ تولیدِ ناخالصِ ازدواج را کودک نامیده‌اند!

...

لگاریتمِ نگاه‌هامان،

ریتمِ همیشه‌ی دست‌هامان،

همیشه همین بود

اشک‌های تو

بغض‌های من..

...

بانوهای شهر ارزان شدند

آهنگِ  رشدِ تورم در جامعه کاهش یافت!

...

از اسم‌ها متنفرم؛

اسمِ من را گذاشته بودند روی دیگری

اسمِ دیگری را گذاشته بودند روی تو!

ناخالصِ ملیِ اسمی که همیشه گول‌زنک است!

تورمِ اسمی که همیشه گل و بلبل است!

اسمِ عشق‌مان را گذاشتند هوس!

اسمِ بی وفایی‌ات را گذاشتی انتخاب!

اسمِ لیلی را گذاشتند مجنون!!!

اسمِ اشک‌هام را گذاشتند گریه...

متنفرم از اسم...

...

تورمِ بالا، رشدِ کم، بی‌کاری

ما این‌ها را می‌خوانیم و تحلیل می‌کنیم و تنگِ مدرک‌مان می‌خورد:

با اخذِ درجه‌ی فلان، کارشناسِ اقتصادی شده‌ایم.

مردم با این‌ها زندگی می‌کنند

بزرگ می‌شوند

عاشق می‌شوند

مچاله می‌شوند

می‌میرند...

...

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهدوی

سلام.متنفرم از اسم... گاهی قشنگ بود.:دلیل بودن دنیا

میرزای سدهی

... سلام ... نرخ غم ارزان شد از تورن دل شاعر ترکید (نوشدارو) ... قالب نو مبارک بامزس ... راه آهن ببینمت ... یاحق