زن‌سالاریِ بدلی

تصویرِ عمومیِ پوششِ خانم‌ها در سطحِ شهرها (غیر از فضاها، شهرها و محلّه‌های خاص و مذهبی یا اماکنِ زیارتی)، یک تصویرِ شبیه به فشنی شده است در این سال‌ها. اگر از دیدِ صِرفِ مردانه‌ام بخواهم توصیف کنم، باید بگویم به لحاظِ بصری زیبا و جذّاب است خیلی. اگر از دیدِ اعتقادی بخواهم توصیف کنم، می‌گویم تقریباً نسبتی با معتقداتِ دینی ندارد جز هم‌آن شال و روسری‌ای که حدّاقلِ قانونی‌ست در کشورِ ما و اگر از دیدِ جامعه‌شناختی و فرهنگی بخواهم توصیف کنم، می‌گویم این شکلِ از پوششِ خانم‌ها در کشوری با پیشینه و عُرف و تعریف‌های ما، حاکی از یک «بی‌گفت‌وگویی» و «بی‌تفاهمیِ خانواده‌گی‌»ست.

یک‌جایی نشسته بودم که مُشرِف بود به یک مرکزِ تجاری در یک شهرستانِ کوچکِ مذهبی. تردّد زیاد بود در آن مرکزِ تجاری. خانواده‌ها می‌آمدند و می‌رفتند، دخترها، پسرها و زن‌وشوهرها و غیره. پوششِ خانم‌ها تقریباً شبیه بود به‌هم. یعنی اگر تفاوتِ رنگی و تفاوتِ کوچکی در دوخت و طرحِ مانتو و شال و شلوار را اگر حذف می‌کردیم، باقیِ مؤلّفه‌های پوششی‌ یکی بود. کفش‌های پاشنه‌بلندِ روباز یا بوت و نیم‌بوت. شلوارهای پاچه‌تنگ یا کلّاً تنگ یا جوراب‌شلواری و استرج و این بازی‌ها و مانتوهایی که اکثراً کمرشان تَنگ‌تر بود یا کمربند داشتند رسماً و خلاصه تیپ، کاملاً شبیه بود به مدل‌های فشن‌های خارج. خیلی جذّاب و وسوسه‌برانگیز از دیدِ صِرفِ مردانه. با خودم گفتم خدایا فارغ از دین و مذهب و آن بخشی از غیرت و تعصّب که به دین برمی‌گردد، آیا آن مرد، آن شوهر یا آن برادر و پدری که هم‌راهِ این دخترها و زن‌ها هست، بدش نمی‌آید از این‌که زنش دارد نقشِ یک مدل را در خیابان ایفاء می‌کند؟ ناراحت نمی‌شود از این‌که ظاهرِ زنش یا ناموسش یا دخترش یا مادرش جذّاب و وسوسه‌برانگیز است برای مردان و پسرانِ دیگر؟ اصلاً دین و مذهب به کنار، بالاخره «نر»بودن هم یک اقتضائاتی دارد که گمان می‌کنم «غیر»ناپذیری یکی‌اش باشد. فکر می‌کنم حیوانات هم این را دارند در وجودشان (غیر از برخی گونه‌های استثنائی‌شان).

کمی که بیش‌تر فکر کردم، با خودم گفتم آیا این از روشن‌فکری و متمدّن‌بودنِ بیش از حدِّ مردهای آن زن‌هاست؟ یعنی آن‌ها از فرطِ تفاهم و تمدّن است که با پوششِ خانم‌های‌شان مشکلی ندارند؟ جوابِ جامعه‌شناسانه‌ام به این پرسش این بود که نه، این اتّفاقاً از فرطِ بی‌تفاهمی‌ست. یعنی فارغ از استثنائات، این اتّفاق نشانه‌ی کم‌شدنِ دیالوگ و گفت‌وگو و مفاهمه‌ بینِ زن و مردهای جامعه‌ست. وگرنه طبیعی‌ست که منِ مرد راجع‌به پوششِ ناموسم (چه مادرم باشد، چه دخترم، چه زنم و چه خواهرم) نظر داشته باشم و ناموسم راجع‌به رفتار و پوششِ من متقابلاً نظر داشته باشد. طبیعی‌ست که ما شکل‌هایی از پوشش و رفتارِ هم را بپسندیم و شکل‌هایی را هم نپسندیم. من که می‌فهمم یک مَرد حسبِ صِرفِ مَردبودنش هم که حساب کنیم بالاخره یک غیرت و تعصّبی دارد که نمی‌پذیرد مانکن‌بودنِ زنش را در سطحِ خیابان و کوچه و بازار. امّا این‌که دوشادوشِ ناموسم با این شکل و ظاهر راه می‌روم در خیابان و انگار که برایم مشکلی ندارد نگاه‌کردنِ مردهای غریبه به او حسبِ پوششش، یعنی من آن‌قدر به بی‌دیالوگی و بی‌تفاهمی رسیده‌ام با او که می‌دانم و می‌داند که حرفِ مشترکی نداریم در این زمینه و تصمیم گرفته‌ایم به کارِ هم کار نداشته باشیم. تصمیم گرفته‌ایم او هرجور دلش می‌خواهد بگردد و بپوشد و من هر رفتاری که دلم خواست را علناً یا در خفا داشته باشم. یعنی ما فاصله گرفته‌ایم از هم. این فرهنگ و تمدّن و روشن‌فکری نیست، خسته‌گی و بی‌حوصله‌گی و بی‌حرفی‌ست. و این اتّفاق در جامعه‌ی ما افتاده است. اگر جامعه‌ی ما جامعه‌ی سالمی بود به لحاظِ گفت‌وگو، وضعِ پوششِ زنان‌مان در سطحِ شهرها اینی که الآن هست نبود. نمی‌خواهم بگویم زورکی مثلاً پدری دخترش را مجبور می‌کرد به پوششِ پوشیده‌تر و شوهری زنش را به عفیف‌تربودن؛ بل‌که منظورم این است که اگر دیالوگی برقرار بود بینِ منِ نوعی و هم‌سرم در این زمینه، خب طبیعتاً من نظرم را می‌گفتم و او لحاظ می‌کرد نظرِ مرا در پوشش و ظاهرش. طبیعتاً من هم در رفتارم لحاظ می‌کرد انتظارات و خواسته‌های او را. قطعاً اگر این ماجرا می‌بود، ما ولنگاریِ پوششی که الآن داریم را نداشتیم دیگر.

همیشه می‌گویم که جامعه‌ی ما یک مدّتِ مدیدی در طولِ تاریخش مردسالار بود. زن در اوجِ مظلومیّت قرار داشت و مرد انصافاً زور می‌گفت. بعد در یک فرآیندِ اجتماعی تغییری رخ داد و جامعه از یک فضای افراطیِ یک‌سویه، میل کرد به سمتِ یک فضای تفریطیِ یک‌سویه‌ی دیگر. ما از یک جامعه‌ی مردسالارِ غلیظ، گذار کردیم به یک جامعه‌ی زن‌سالارِ بدلی و ظاهری. در حقیقت و بطنِ امر هیچ چیزی از مظلومیّتِ زن کم نشد، امّا ظاهرِ جامعه زن‌سالار شد. درواقع یک زن‌سالاریِ بدلی جای مردسالاری را گرفت. زن‌سالاری‌ای که شاید تعبیرِ دقیق‌ترش زن‌ابزاری باشد. زن‌ابزاری‌ای که غرب آن را دارد، منتها در فرهنگِ خاصِّ خودش با توجیهاتِ لااقل منطقی طبقِ عرفیّاتِ خودش. زن، سالار هست، امّا در هم‌این سالاریّت در حدِّ یک برده‌ی جنسی هم گاه تنزّل پیدا می‌کند. زن مهم و ارزش‌مند است، امّا روی بیلبورد و بر روی جلدِ مجلّه‌ها. درواقع نگاهِ زیباشناسانه‌ی صِرف که مبنائی اروتیستی دارد، جای نگاهِ سنّتی و ناقصِ جامعه‌ی ما به زن را گرفت. پُرواضح است که نه آن خوب بود و نه به طریقِ اولی این! این‌که زن آزاد باشد امّا در آزادی ابزار و برده باشد چه فایده‌ای دارد؟ آیا فرهنگی که زن را یک جسمِ زیبای صِرف تلقّی می‌کند، می‌تواند جامعه‌ی آرمانیِ زنان باشد؟ آیا در چنین جامعه‌ای زن «فهمیده» شده است؟ آیا زن در چنین جامعه‌ای به حقوقِ انسانی‌اش می‌رسد؟

خلاصه خیلی نگرانم برای آینده‌ی این روند و این تغییرِ اجتماعیِ. برای منِ مَرد، قدم‌زدن در خیابان «سخت» است انصافاً. سخت است مثلِ دیدنِ خوردنی‌های دور از دست‌رس برای یک کودک. جامعه‌ی ما به لحاظِ زیرساخت‌های قانونی، فرهنگی و عُرفی، اصلاً پاسخی برای نیازهای مشروع و فطری و به اقتضاءِ جنسیّتِ انسان‌ها جز «ازدواج» یا روابطِ «مخفیانه» ندارد. در چنین جامعه‌ای که هرنوع ارتباطِ مشروع یا غیرِمشروعِ جز از مسیرِ ازدواج، در آن یا جُرمِ قانونی‌ست یا جُرمِ عُرفی، دیدنِ مدل‌های شبکه‌های فشن در خیابان چیزی جز شکنجه و عذاب و آزارِ روانی و بصریِ مردها و پسرها نیست. از طرفی این پوشش به مرور برای زنانِ ما تبدیل به یک عادتِ اجتماعی و پارادایم می‌شود و دیگر نمی‌شود برش گرداند به قبل. دختری که یک‌عمر شاداب‌ترین سال‌های عمرش را با جوراب‌شلواری و کفشِ پاشنه‌بلند و تیپ‌های اروتیک گشته است، قطعاً مریمِ باکره و آسیه و حضرتِ زهرا نمی‌تواند تربیت کند. قطعاً پسرِ یک مَردی که غیرتش را سرکوب کرده یا قهراً و عمداً چشم چرانده، همّت و چمران و باکری نمی‌شود. و این‌ها خیلی نگران‌کننده‌ست. باید کاری کرد...

/ 16 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین اکبری

روز اول که این پست را نوشتید یه کامنت بلند بالا نوشتم فکر کنم پرشین بلاگ قورتش داده [ناراحت]

آفتابگردان

خيلي دوست داشتم در جواب خانمِ سحر چيزي بگويم اما قوانين اينجا اينطور نيست انگار ...

مریم قاسمی

سلام بدلی رو خوب اومدید. و این مدل بدلی انقد شبیه واقعیه که حتی بعضی از زنا خودشونم باورشون شده که بر مردها حکومت می کنن. دختری رو میشناسم که می گفت من چادر می پوشم چون پسرا امکان ازدواج ندارن و منم اگه بی حجاب باشم و باعث به گناه افتادن پسرا بشم مقصرم. دلیلش خیلی قشنگ بود ولی احساس کردم تصنعی بود. الان چند وقتیه چادرشو برداشته، وضع حجاب درستی هم نداره. احتمالن به این نتیجه رسیده پسرا اصلنم گناه ندارن

سهيل

به نظرم منشا اين مسائلي كه به دقت توصيف كرديد فقط "بي ديني" است .ربطي به «بی‌گفت‌وگویی» و «بی‌تفاهمیِ خانواده‌گی‌» نداره. مفاهمه و گفتگو دارويي است موثر ولي نميشه براي هر مرض و بيماري تجويزش كرد

افشار

بخشی از شرایط فعلی ممکنه به این دلیل باشه اما مطمئنا همش نیست. من چندین خانم را میشناسم که به اجبار همسر مجبورند آرایش کنند! و به اصطلاح خودشان آراسته باشند وگرنه آبروی مردشان در کوچه و بازار و پیش فامیل میرود.

سعید

برادر عزیز مشکل در نگاه هوس الوده من و توست. در همه دنیا مردان و زنان در همه محیط ها با هم هستند و حتی در استخرها و دریا . اما مثل من و تو نگاه به بدن زن تحریکشان نمیکند و ... اشکال در جای دیگر است که در کشور ما و برخی کشورهای از ما عقب افتاده تر با دیدن زن سریع یاد ... میافتیم. فکر نمیکنید محدودیت زنان فقط در یک کشور دنیا چنین عواقبی را ایجاد کرده . ظریفی میگفت از زنان لجبازتر نداریم نه رضاشاه توانست بزور چادر سر اینان کند و نه این حکومت میتواند دنبال اسیب شناسی موضوع باشیم . ربطی به غیرت مردان و ... ندارد. چه کرده ایم که هرچه به این زنان میگوییم عکسش را انجام میدهند.

احسان

اينكه شما با ديدن جنس مخالف (حتي در لباس و پوشش!) تحريك ميشيد مشكل شماست كه بايد براي درمانش فكر چاره باشيد. نبايد سنگ رو بست و سگ رو رها كرد..

علی

سلام. به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید که بدجوری درد جامعه شده اما نمیدونم چرا هیچ کس نمی خواد دراین باره صحبت کنه، برنامه بسازه ... . از این بابت ممنون. اما اصل این موضوع همون پاراگراف آخرتونه. جامعه 20 سال آینده ایران مثل یه بدن عفونی شده که راه ورود هرگونه بیماری دیگه به اون خیلی خیلی آسونه. دختران و پسران امروز، پدران و مادران آینده این مملکت هستن و واویلا از آن روز و آن فرزندان با هنجارهایی شاید 180 درجه متفاوت با امروز. در آینده و در یه سطح بالاتر میان مذهبیون و اینگونه افراد،بخاطر همین عدم دیالوگ بین آن ها، شاید شاهد برخورد خیلی جدی تر در این مسائل باشیم که قطعا خطرناکه.

یار مهربان

سلام چه بایست کرد من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد