آرزوهای دمِ دستی!

احساسِ بزرگی می‌کنم
                     وقتی به اسمِ کوچک صدای‌م می‌کنی
                                                                رفیق!

/ 1 نظر / 5 بازدید
سارا

با نمک بود!