باوری زخمی کنارِ پنجره خشکید و مُرد...

از غمِ افتادن و از رنجِ ماندن زیرِ پاست
که‌(ا)ین چون‌این آسوده با توفان موافق گشته‌ام!

روی زردم را نبین، اندوه و دردم را نبین
سبز بودم روزگاری، حال عاشق گشته‌ام
/ 2 نظر / 6 بازدید
سارا

خیلی قشنگ بود محمد! اصن این شعرت یه چیز دیگه ست! حسابی حالمُ جا آورد.