ما

آرزوهایم را بغض می‌کنم
رؤیاهایت را مشت؛
آزادی شوری‌ست که از اعتراضِ تو در اشک‌های من جاری‌ست.
/ 2 نظر / 5 بازدید
ساجده

آدم های حزبی احساسات حزبی ادبیات حزبی زندگی تان همه اش سیاست است نفس م میگیرد