کابوس

مرور می‌کنم خاطرات‌م را
چندین بهار و دو باران و بعد هی پاییز...
/ 5 نظر / 7 بازدید
حمید

سلام؛ عالی بود، اما برای من، کمتر از یک بهار و بعد پائیـــــــز ...