دل‌تنگی

دل‌تنگیْ
هوای تهران است،
نَفَسَ‌م را می‌گیرد؛

دل‌تنگیْ
بغضِ شالی‌کارانِ ناامید از بارانِ شمال است،
تا وقتی نباری
می‌ماند.

/ 2 نظر / 10 بازدید