شعرهایی که به‌ترند... (۱۴)

ما را به درگاهت وسیله‌ای نیست جز خودت...

|لاوسیلَةَ لَنا إلیکَ إلّا أَنت.../ مناجاتِ خمسَ عشرة؛ فرازِ هفتم، مناجاتِ فرمان‌بُرداران|

/ 7 نظر / 7 بازدید
سمیرا صدیقی

چــــون چشـــــــم تــــو دل میبرد از گوشــــه نشــــــینان دنبــــــال تـــــو بـــودن,گنــــــــه از جــانـب ما نیــــست...

سمیرا صدیقی

خدایا!!نمیگویم دستانم را بگیر... عمری است گرفته ای!مبادا رها کنی...

سمیرا صدیقی

خدایا!!نمیگویم دستانم را بگیر... عمری است گرفته ای!مبادا رها کنی...

...

اگر غرق غم وماتم ودردید*اگر مثل خزان خسته و زردید * اگر هرچه مفاتیح نوشتند به لب زمزمه کردید* بدانید دوای غمتان غیر غبار حرم کرببلا نیست نگردید* بری کربلا، به احتمال زیاد حالت خوب میشه.

...

غیر غبار حرم کرببلا!!!!!!!!!!! حرم اربابی و زیارتی که مقصد است و راهی برای رسیدن به مقصود...... حتما نرفته ای که اینجوری راحت از کنارش میگذری. تجربه اش کنی می فهمی