# شوخی

سه‌گونه

ابر و باد و مه و خورشید و فلک بی‌کارند،                                                    سَرِ ما می‌بارند!ابر و باد و مه و خورشید و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 18 بازدید