# روزنوشت

آرزو

محمّدرضا نوجوان بود. ١۶سال بیش‌تر نداشت. مثلِ همه‌ی نوجوان‌های جنگ با دست‌کاریِ شناس‌نامه و اصرار و بسیجی‌گری رفته بود جبهه. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
یکی بود٬اما تنها نبود.دو تا کوچولوی دیگه هم بودند:... ولی اصلا معلوم نبود چی اند؟ پس یه بار دیگه با ذره بین ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید