# اقتصاد

اقتصاد ماه

رزقِ روزگارم‌ند از سبدِ مصرفیِ نگاه‌ت، سکوت و اشک ـ این بی‌قیمت‌ترین‌‌ها ـ K چینیِ قلبی از حریر و حریرِ دلی از سنگ؛ کنتراستِ خلقت‌ند آیا؟ K شیبِ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 19 بازدید

تورم شعاری یا شعرهای تورمی!

دوچیز هیچ گاه هدف‌مند نمی‌گردند: یکی یارانه‌های نفتی و دیگری عشق و عاشقی! ... ارتباطِ وثیقی‌ست بینِ حجمِ الطافِ  تو و رشدِ تمناهای ما... ... تورم گرفته‌اید! متأسفم... به‌ترین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

اقتصادنا الشعر، شعرنا الاقتصاد

چندکار ِ آزاد ِ اقتصادی... ... بازی ِ غریبی‌ست،                         حاکی ِ روی پلک‌هات                                     حکایت ِ من و مژه‌هات... ... می‌خواستم صید ِ دلم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید