# اشعارِ_کلاسیک

با ماه

چشم‌پوشی می‌کنی از حالِ دل‌های خرابای دلِ پنهان‌شده در پشتِ سردیِّ نقابکشته‌گانِ ام‌شبِ دامِ تماشای تواَنداین پلنگ‌آواره‌ها، آن ماهیانِ روی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

تلخ

گریه‌های زیرِ باران‌ها فراموش‌م کنیدخاطراتِ تلخِ هجران‌ها فراموش‌م کنیدباختن در مسلکِ شیران دلیلِ رفتن استمی‌روم از بیشه جولان‌ها فراموش‌م کنیدزنده‌گی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید

تو

ما با نوایِ حنجره‌ی یار دل‌خوش‌یم«نی‌نامه»ایم –با غمِ دل‌دار– دل‌خوش‌یمنالیده‌اند مرد و زن از هجرِ روی توما از وجودِ فاصله ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 13 بازدید