# اشعارِ_کلاسیک

تلخ

گریه‌های زیرِ باران‌ها فراموش‌م کنیدخاطراتِ تلخِ هجران‌ها فراموش‌م کنیدباختن در مسلکِ شیران دلیلِ رفتن استمی‌روم از بیشه جولان‌ها فراموش‌م کنیدزنده‌گی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 17 بازدید

انغلاب!

تاریخی و لامذهب و زیبا بودی!-بهشهر- چه شد که ناگهان آسودی؟ هم رونق از اقتصادِ پویایت رفتهم اشرفِ شهرهای خواب‌آلودی
/ 2 نظر / 15 بازدید