# اشعارِ_آزاد

مادر (3)

باغ‌چه گُلابر بارانخورشید نورتو شهید!شهید گُلشهید بارانشهید نور؛تأثیرِ تو از همه‌ بیش‌تر بوده مادر.
/ 0 نظر / 6 بازدید

مسافر

دور بود، دور-این‌همه که رفتم- ماه،هنوز. پی‌نوشت:عکسِ «گلی که نبود» را هم‌آن دورها گرفتم.
/ 0 نظر / 7 بازدید

صبر

به زمین‌م دوخته‌اند و زمان را در من کُشته‌اندسال‌هاست غنوده‌ام این‌جا؛کوه‌م، پای‌بندِ تقدیری سترگ.
/ 0 نظر / 8 بازدید