# اشعارِ_آزاد

دریاکناران

دریا -حتا برای لحظه‌ای هم- فراموشم نکرد؛از سقفاز دیواراز پنجرهاز هوای تمامِ کودکی‌هایم بوی شرجیِ شمال موج می‌زند.
/ 1 نظر / 16 بازدید

ما

آرزوهایم را بغض می‌کنمرؤیاهایت را مشت؛آزادی شوری‌ست که از اعتراضِ تو در اشک‌های من جاری‌ست.
/ 2 نظر / 17 بازدید

کات

تاریخ کم‌رنگ می‌شود                          زمان محو؛کم‌کم سر و کله‌ی کودکی‌هایم پیدا می‌شودذوق‌هایم         رؤیاهایم                خنده‌هایمکم‌کم تو         شعر              باران                   درختکات می‌خوردخواب‌م،نیستیکودکی نیستذوق نیسترؤیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

-

خط می‌زنم بر تقویمکه پُر است از تکرارِ روزهای بی‌توخط می‌زنم بر بوماندوه به شعرم کشیده می‌شودخط می‌زنم بر خودمتو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

متمایز

نسیم نباش،این شکوفه‌های نورَس رفتن‌ت را تاب نمی‌آورند؛پرنده باش،لانه‌ای بساز و این فصل را با من بمان.
/ 0 نظر / 16 بازدید

تصویری از پاییز

آفتابِ محافظه‌کاربادِ افراطیابرهای به شب‌ادراری دچارنفسِ خسته‌ی درختپشتِ خمِ برگامیدِ یخ‌زده‌ی پنجرهدلِ خونِ انار               تراژدی بزرگِ طبیعت!
/ 0 نظر / 16 بازدید