پیمان‌شکنی بر لبِ زاینده‌رود

عهدکی نانوشته بسته بودم با خودم که تا می‌توانم سریال‌های تلویزیون و به طریقِ اولی غیرِ تلویزیون(!) را نبینم، گرچه که غیرِ تلویزیونی‌هاش را اگر می‌خواستم هم نمی‌توانستم ببینم...

دلیلِ این پیمانِ شخصی هم عدمِ کیفیتِ سریال‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی‌مان در این چندساله بوده است. این‌که همیشه کاریکاتوری از شخصیت‌ها را نشان‌مان داده بودند. این‌که با هیچ کیل و سنجه‌ای نمی‌شد شخصیت‌های سریال‌ها را آدم‌های واقعیِ جامعه برشمرد و خیلی چیزهای دیگر که نه مجالِ گفتن‌ش هست و نه گوشِ شنیدن‌ش...

دوسه‌شبی‌ست که سریالِ «در مسیرِ زاینده‌رود» را دارم از شبکه‌ی اول تماشا می‌کنم. یک‌چیزِ این سریال هست که پای‌بندم کرده. درواقع یک شخصیتِ این سریال. آن هم کسی نیست جز پسرِ پهلوانِ خانواده‌ی مُسیب، «حَج‌بهزاد»!


پهلوانِ ورزش‌کنارگذاشته‌ای که حالا معمر شده و درگیرِ زنده‌گی و کار است. اما روحیه‌ی پهلوانی و انسانیت هنوز ماننده‌ی یک جوانِ تازه‌نفس در او وجود دارد. و چه ساختارشکن و ماه و واقعی پرداخت شده این کاراکتر توسطِ «علی‌رضا نادری»ِ عزیز و چه خوب بازی‌ش کرده «مهدی سلطانی».


شخصیتِ از نظرِ من دوست‌داشتنیِ حج‌بهزاد در این سریال، این خصوصیات را دارد: پهلوان و جوان‌مرد و بامرام است، انسان است، محکم و باخداست، مهربان است، دهن‌بین نیست، توکلِ به خدا دارد، احساساتی به معنای این‌که چشم‌ش را به روی حقایق ببندد نیست، پرتلاش و قانع است، دنیادیده و پرتجربه و آینده‌نگر است و...


چه‌را این شخصیت خوب پرداخت شده و چه‌را ساختارشکن است؟

چون حج‌بهزاد یک آدمِ تحصیل‌کرده‌ی اهلِ «علم و فرهنگ» به معنای متعارف‌ش نیست. چون حج‌بهزاد ادعایی ندارد اما زنده‌گی‌کردن و خوب‌بودن ملکه‌ی رفتارِ اوست. چون آدمِ کفِ جامعه‌ست اما انسانیت بالمعنی‌الأعلی در رفتارِ او به چشم می‌خورد. و این یعنی «حسنِ فتحی» خوب دریافته است جایِ خالیِ شخصیت‌پردازیِ «واقعی» در سریال‌ها و فیلم‌ها را...


آقای فتحیِ عزیز، علی‌رضا نادریِ گرامی، مهدیِ سلطانیِ هنرمند؛ شاید قسمت‌های دیگرِ سریال‌تان را نبینم، یا اصلا این روال به هم بخورد و کیفیت‌ها بالا و پایین شود اما بدانید، برای هم‌این یکی‌دوقسمتی که امیدوارانه مرا پایِ این جعبه‌ی حالا دیگر از جادو افتاده‌ی آقای ضرغامی نشاندید، ازتان متشکرم. به اندازه‌ی همه‌ی کاراکترهای فانتزیِ همه‌ی سریال‌های این چندساله که آبروی رسانه‌ی ملی را بخشیده‌اند به «فارسی‌وان» و «دی‌وی‌دی» و غیره از شما متشکرم. امیدوارم همیشه موفق باشید و پهلوان و هم‌این‌جور واقعی و خوب.

یاعلی مدد

-

مرتبط

در مسیرِ زاینده‌رود مثلِ زنده‌گی‌ست/ مصاحبه‌ی مهر با مهدی سلطانی

/ 1 نظر / 5 بازدید
نیلو

متاسفانه این سریال را ندیده ام .یکی دو قسمت اول سریال مرا جذب نکردو دنبال نکردم .