فریم

دنیا پشت‌ش را به ما کرده بود
هرچه سلام کردیم، نشنید
دیوارِ شیشه‌ای مانع بود
سعی کردیم لنز را بچرخانیم
حرفه‌ای نبودیم، تصویرِ مات و تار تغییر نکرد
صدا به آن‌طرفِ شیشه نرسید
دنیا هم‌آن‌جور پُشت‌کرده دور می‌شد
این‌طرف از بس صدا نرسیده بود، باران گرفت
عکس‌مان خوب نشد...‏

/ 1 نظر / 4 بازدید
رهگذر

زندگی ، صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خوانَد و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد ...