از فرامینِ در تنهایی (۸)

در عشق
حتا لحظه‌ای هم پرنده‌ی درخت‌های دیگر نباش؛
عاشق حسود است
معشوق حسودتر
و «عشق» پروازْ با بال‌هایی بسته.

/ 3 نظر / 6 بازدید
میترا

عاشق حسود است معشوق حسودتر "عشق" پرواز با بال‌هایی بسته. واقعیتی‌ست

حکیم

فهمش برای من سخت بود شاید چون از مملکت عشق چیزی سر در نمیارم.[خنثی]

حکیم

فهمش برای من سخت بود شاید چون از مملکت عشق چیزی سر در نمیارم.[خنثی]