خیال

دی‌روز کودکی سرخوش لگدم کرد
                 ام‌روز جوانی عاشق
                                  شاید فردا هم پیری...
     برگ مانده‌ام هنوز،
                مرگ پایان‌م نبود.

/ 0 نظر / 4 بازدید