ای قدم‌ت به چشمِ ما! خانه سفید کرده‌ایم*

آقا که رفت، مادربزرگ
دنیا را مو به‌ مو سفید کرد...

* مصرعی‌ست از بیدل
/ 2 نظر / 5 بازدید
یاسین

سلام محمد جان دعوت شدی به یک کار خیر و شاید هم واجب تشریف بیار در خدمت باشیم! http://haqiqatemahz.blogfa.com

سعیدی

ديـده انـتظــار را دام امــيـد کـرده ايـم. خداوند سایه همه مادربزرگ و پدر بزرگ ها را بر سر نوه ها و نتیجه مستدام بدارد زیبا بود