گفتن

λεγειν

بیایید روی دلمان خم شویم...                            دلهامون از شوری تازه خواهشی تازه و سکوت لبریز شده است.رازهامون بی امانتر شده اند ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید
آن وقت که قدمهایت را تنظیم می کردی                                                   و ضربانت را                                                                  مرا ببین                                نوشته هایم مملو از مه است                             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید
دویدم بسوی نگرانی ها ناگهان در هیاهوی سکوت گم شدم بی اختیار اشکانم سرازیر شد حیف از آن همه عشق... آزادگی هیچ بهایی ندارد!! آزادیم ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 12 بازدید
از بیابان آسمان گذشتن بی خبر ای ناتنی                                                      از گذشته تا به امروز این تطاول عاشقانه ناتنی از نهان ها تا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 13 بازدید
من به روشنایی نگاه میکردم    هی بالا و پایین می پرید،سرش گیج میرفت،خسته میشد،گریه میکرد،میخندید من به روشنایی نگاه میکردم...     بهم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 14 بازدید
هنوز خوابیده بود       روی تخت و زیر پتو   وقتی که دیوار بالا میآمد     و خوابش نمیگرفت             در تاریکی وجود ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید
آن روز که دستانم را به سوی تو دراز ميکردم                          با تو رز و نياز کردم<?xml:namespace prefix = o ns ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 13 بازدید
می خواستم در آسمان آبی چشمت٬ پرواز کنم! ناگهان چشمت را بستی و من له شدم!                                                          دیروز مثل اولین باری که دیدمت واژه ها به ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 21 بازدید
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
12 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
16 پست
تیر 91
21 پست
خرداد 91
50 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
17 پست
دی 90
28 پست
آذر 90
23 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
15 پست
تیر 90
19 پست
خرداد 90
25 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
15 پست
آذر 89
10 پست
آبان 89
68 پست
مهر 89
67 پست
شهریور 89
16 پست
مرداد 89
28 پست
تیر 89
9 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
8 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
7 پست
اسفند 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
6 پست