سلام

سوگند می‌خورم
          به آب و آفتاب و آشنایی
خداحافظی
              تلخ‌ترین پایانِ دنیاست...
-

مخاطبِ خیلی خاص‌ی دارد

/ 2 نظر / 4 بازدید
یاسین:

یه پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایانه!