کدام گزینه درست است؟

الف) میدانِ انقلابی که بود
ب) میدانِ انقلابی که هست
ج) میدانِ انقلابی که خواهد بود...
د) میدانِ انقلابی که می‌خواهند باشد!

/ 3 نظر / 6 بازدید

سلام اگه واقعا فکر میکنی که هر جوری که از یه طرح بشه ستاره داوود پیدا کرد، طراح و بنا کننده گرایشای یهودی دارند برات متاسفم. اگه هم میخوای میتونم تعداد خیلی زیاد عکس از بناهای این 1400 سال بهت نشون بدم که تو همشون میشه این ستاره رو دید. مسئله اصلی ذهن شماست

سلام اگه واقعا فکر میکنی که هر جوری که از یه طرح بشه ستاره داوود پیدا کرد، طراح و بنا کننده گرایشای یهودی دارند برات متاسفم. اگه هم میخوای میتونم تعداد خیلی زیاد عکس از بناهای این 1400 سال بهت نشون بدم که تو همشون میشه این ستاره رو دید. مسئله اصلی ذهن شماست

سلام واقعاَ براتون متاسفم که از هر چیزی دنبال بهونه ای میگردین که دیگران رو خراب کنین لطفاَ افکارتون رو درست کنین اینقدر بدبین نباشین و دنبال خراب کردن دیگران نباشین