گریبان‌

ابر می‌تواند سوغاتِ باد باشد
                                علتِ باران،
                                       یا فرصتی برای استراحتِ خورشید؛
برای آسمان امّا چه فرق،
                                این لکّه تا ابد بر دامانِ اوست...
/ 0 نظر / 5 بازدید