دیگر

نه،
موسای عصای ساحرها را به سجده واداشته، نیستم؛
لکنت‌م را برگردان!
این مردم
از نیل
ماهی می‌گیرند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
حكيم

يد بيضا نشانشان بده شايد بر اقيانوس دتسهايت تور بياندازند