چند آلبوم

برای خریدِ تعدادی از آلبوم‌های موسیقیِ پیش‌نهادیِ من، می‌توانید از راه‌های زیر اقدام کنید:
 

(آلبومِ موسیقی‌متنِ فیلمِ) «آژانسِ شیشه‌ای»
شماره‌ی ۴ از مجموعه‌آثارِ مجید انتظامی
ناشر: کانونِ فرهنگی‌هنریِ نی‌داوود
طریقه‌ی خرید: مراجعه به فروش‌گاهِ «مرکزِ موسیقیِ بهتوون» در «تهران، خیابانِ کریم‌خانِ زند، خیابانِ سنایی، (نبشِ اعرابی)، پلاکِ ٢٣». تلفن: ٨٨٣١٣٨۶٨
---

(آلبومِ موسیقی‌متنِ فیلمِ) «بوی پیراهنِ یوسف»
شماره‌ی ٣ از مجموعه‌آثارِ مجید انتظامی
ناشر: کانونِ فرهنگی‌هنریِ نی‌داوود
طریقه‌ی خرید: [خریدِ اینترنتی از فروش‌گاهِ اینترنتیِ شهرِکتاب] + مراجعه به فروش‌گاهِ «مرکزِ موسیقیِ بهتوون» در «تهران، خیابانِ کریم‌خانِ زند، خیابانِ سنایی، (نبشِ اعرابی)، پلاکِ ٢٣». تلفن: ٨٨٣١٣٨۶٨
---

«سمفونیِ ایثار» (به آهنگ‌سازیِ مجید انتظامی و صدای حمیدرضا حامی)
ناشر: مؤسّسه‌ی فرهنگی‌هنریِ شاهد (به سفارشِ بنیادِ شهید و امورِ ایثارگران)
طریقه‌ی خرید: مراجعه به فروش‌گاهِ «شاهد» در «تهران، میدانِ هفتِ تیر، ابتدای خیابانِ مفتّحِ جنوبی، (سمتِ راست)، جنبِ سالنِ همایش‌های مؤسّسه‌ی فرهنگیِ سیّدالشّهداء». تلفن: ٨٨٨۴١٩۵٣ - ٨٨٣٠٠۵١۵
---

(سوییت) «سمفونیِ مقاومت»  (به آهنگ‌سازیِ مجید انتظامی و صدای نیما مسیحا و محمّد عبدالحسینی)
ناشر: مؤسّسه‌ی فرهنگی‌هنریِ شاهد (به سفارشِ بنیادِ شهید و امورِ ایثارگران)
طریقه‌ی خرید: مراجعه به فروش‌گاهِ «شاهد» در «تهران، میدانِ هفتِ تیر، ابتدای خیابانِ مفتّحِ جنوبی، (سمتِ راست)، جنبِ سالنِ همایش‌های مؤسّسه‌ی فرهنگیِ سیّدالشّهداء». تلفن: ٨٨٨۴١٩۵٣ - ٨٨٣٠٠۵١۵
---

(آلبومِ) «حامی» (به آهنگ‌سازیِ محمّدرضا چراغ‌علی و  صدای حمیدرضا حامی)
ناشر: ایران‌گام
طریقه‌ی خرید: [خریدِ اینترنتی از شرکتِ ایران‌گام]، [خریدِ اینترنتی از فروش‌گاهِ اینترنتیِ شهرِکتاب]  + مراجعه به «فروش‌گاهِ مرکزیِ شهرِکتاب» در «تهران، تقاطعِ خیابانِ شریعتی و خیابانِ مطهّری، نبشِ کوچه‌ی کلاته».
---
(آلبوم) «آخدا» (با صدای حمیدرضا حامی)
ناشر: ایران‌گام
طریقه‌ی خرید: [خریدِ اینترنتی از شرکتِ ایران‌گام]، [خریدِ اینترنتی از فروش‌گاهِ اینترنتیِ شهرِکتاب]  + مراجعه به «فروش‌گاهِ مرکزیِ شهرِکتاب» در «تهران، تقاطعِ خیابانِ شریعتی و خیابانِ مطهّری، نبشِ کوچه‌ی کلاته».
---

(آلبومِ) «دو نیمه‌ی رؤیا» (به آهنگ‌سازیِ بابک و بامدادِ بیات و با صدای حمیدرضا حامی)
ناشر: مؤسّسه‌ی فرهنگ و هنریِ آوای باربَد
طریقه‌ی خرید: [خریدِ اینترنتی از ریتمو]، [خریدِ اینترنتی از فروش‌گاهِ اینترنتیِ شهرِکتاب]  + مراجعه به «فروش‌گاهِ مرکزیِ شهرِکتاب» در «تهران، تقاطعِ خیابانِ شریعتی و خیابانِ مطهّری، نبشِ کوچه‌ی کلاته» یا مراجعه به فروش‌گاهِ «مرکزِ موسیقیِ بهتوون» در «تهران، خیابانِ کریم‌خانِ زند، خیابانِ سنایی، (نبشِ اعرابی)، پلاکِ ٢٣». تلفن:٨٨٣١٣٨۶٨
---

آلبومِ «فقط نگاه می‌کنم» (با صدای حمیدرضا حامی)
ناشر: مؤسّسه‌ی فرهنگ و هنریِ آوای باربَد
طریقه‌ی خرید: [خریدِ اینترنتی از ریتمو]، [خریدِ اینترنتی از بیپ‌تونز]، [خریدِ اینترنتی از فروش‌گاهِ اینترنتیِ شهرِکتاب]  + مراجعه به «فروش‌گاهِ مرکزیِ شهرِکتاب» در «تهران، تقاطعِ خیابانِ شریعتی و خیابانِ مطهّری، نبشِ کوچه‌ی کلاته» یا مراجعه به فروش‌گاهِ «مرکزِ موسیقیِ بهتوون» در «تهران، خیابانِ کریم‌خانِ زند، خیابانِ سنایی، (نبشِ اعرابی)، پلاکِ ٢٣». تلفن: ٨٨٣١٣٨۶٨
---

آلبومِ «یک لحظه عاشق شو!» (با صدای حمیدرضا حامی)
ناشر: مؤسّسه‌ی فرهنگ و هنریِ آوای باربَد
طریقه‌ی خرید: [خریدِ اینترنتی از بیپ‌تونز]، [خریدِ اینترنتی از فروش‌گاهِ اینترنتیِ شهرِکتاب]  + مراجعه به «فروش‌گاهِ مرکزیِ شهرِکتاب» در «تهران، تقاطعِ خیابانِ شریعتی و خیابانِ مطهّری، نبشِ کوچه‌ی کلاته» یا مراجعه به فروش‌گاهِ «مرکزِ موسیقیِ بهتوون» در «تهران، خیابانِ کریم‌خانِ زند، خیابانِ سنایی، (نبشِ اعرابی)، پلاکِ ٢٣». تلفن:٨٨٣١٣٨۶٨
---
/ 2 نظر / 6 بازدید
thelonely

باعث خرسندی و نیز شکرگذاری‌ست که پیش‌نهادی برای شنیدنِ موسیقی می‌بینم که بوی دقت و حرفه‌ای بودن می‌دهد. با سپاس، من هم آلبوم زیبای «نه فرشته‌ام، نه شیطان» اثر جدید همایون شجریان را به این لیست اضافه می‌کنم و راه‌ِ‌حل خرید و دان‌لود آن را سایتِ شریف «بیپ تونز» به نشانیِ زیر اعلام می‌کنم. www.beeptunes.com