تولد

للحق؛ اعنی برای خدا

همین عبد احقری که زور می زد از کافی نتی در اهواز وبلاگش را به روز کند تا ریا کند و بگوید اردوی....  است، همین که... همین دارد می نویسد؛ همین تیتر زده است تولد تا همه گان بدانند 21 مرداد... همین که نعش درختی به باغ می افتد/ بهانه باز به دست اجاق می افتد/ حکایت من و دنیایتان...

دعا کنیدم

و ان ادخلتنی النار اعلمت اهلها انی احبک... کوچکتیم خدااااااااااا

یا حق

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمدصالح

تبریکات شدید ما را پذیرا باشید. سهمیه‌ی کیک ما را بدهید، لطفاً!

رها

ما را هم