فصلِ پنجم!

به محمدمهدی سیار [به بهانه‌ی انتشارِ غزل‌هاش]:

تقصیرِ تو نیست که جهان را شعر می‌بینی رفیق؛
خدا روح را در تو سروده است.
روایت کرده‌اند
- چون‌آن که افتد و دانی -
                                عشق،
      اصلِ همه‌ی فصل‌ها،
شعرِ جدیدِ توست
                      که اردی‌بهشت می‌رسد از راه!

/ 2 نظر / 5 بازدید
فاطمه!

کاش ما هم دوست شاعر داشتیم!‌به همین بهانه ها شاعر هم میشدیم!! البته شما که هستین!(خودمو عرض کردم)![چشمک]

ساناز صلح دوست

"خدا روح را در تو سروده‌است" چه تعبير زيبايي