ما را رقم زده‌ست...

تو، گُل‌ی هستی میانِ این‌همه خار

و من ترس‌‌خواهشِ مدامِ انگشتانی بی‌قرار...

دستِ تقدیرنویس، چه خوب می‌شناخت‌مان،

که اقتصادِ عشق را

                         بر نیازِ من و بی‌نیازیِ تو برپاساخت!

که تو را خالِ لبِ آسمان کشید و ماه نامید و نور

که مرا قعرِ زمین کشید و چاه نامید و آه

                               که تو را خواستنی‌ترین و مرا خواه‌ناخواه...

/ 4 نظر / 5 بازدید
یاسین

زیبا بود و دل نشین احسنت شاه بیتش در اقتصاد عشق بود! از نظر من البته...!

نیلو

آفرین ! آفرین ! بسا زیبا ! [گل] بارها خواندم و زمزمه کردم ! د ستِ تقدیرنویس، چه خوب می‌شناخت‌مان، که اقتصادِ عشق را بر نیازِ من و بی‌نیازیِ تو برپاساخت! در دفتر شعر م ثبت شد .

سارا

بسیار زیباست!