شعرهایی که به‌ترند... (۳)

از خشمِ تو به خشنودی‌ات گریزانم،
از تو، به تو...

|فارٌّ مِن سَخَطِکَ إلی رضاک؛ هاربٌ منکَ إلیک./ مناجاتِ خمسَ عشرة؛ فرازِ پنجم، مناجاتِ شیفته‌گان|

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرسپولیسی

دومین سفر عرفانیه... از حق به حق... و هروز طی میکنیم و پناه می بریم... چرا پس نمی رسم؟