باور کن

عیب از آبِ رودخانه نیست
اگر پُل‌ها فرومی‌ریزند؛

انگشتِ اشاره‌ات را بد گرفته‌ای،
ماه گم نشده!

عشق حقیقت دارد!

/ 0 نظر / 4 بازدید