تصریف

در تو نشست
                  گل کردی

در من اتفاق افتاد
                      خشکیدم؛

او عشق
          تو بهار
                  من پاییز.
/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمه!

بهاری ِ بهاری باشید..... همیشه![لبخند]