پرده

عجیب نیست به چشم‌ت نیامده‌ام
قطره‌ها - متواتر - نقل کرده‌اند،
                                       ابر را...

/ 2 نظر / 5 بازدید
نیلو

زیبا و رندانه چون گذشته ! [گل]