هستی

قلم‌موی‌ت را بردار و این‌بار
جای برگ، بال بکش؛
درخت‌بودن اندوهِ عمیقی‌ست.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نیلو

بسی زیبا و تلخ!