طراوت

من و دُرسا/ منطقه‌ی کوهستانیِ نیراسم/ البرزِ شمالی

معصومیّتِ کوچه‌های کودکی
زُل زده‌ست به من
شیطنتِ هفت‌سنگِ بچه‌های محل
به عصرِ کوچه
پرتاب‌م می‌کند
و قلبم
بی‌تابیِ پرنده‌های خسته است
از این‌همه بازی‌گوشیِ راه‌ها.
-
سهیل محمودی
/ 3 نظر / 5 بازدید
بهار نارنج

[گل]

سارا

ای جانم! قربونش برم!

ل.م

کودکی...کودکان... گاهی خداوند را میبینی که در چشمان کودکان قدم میزند! دلم میرود برای این همه معصومیت وپاکی..................