آدم‌برفی

هنوز درگیرِ حس‌های خودت هستی؛
عاشقت شده‌ام!
چندساعتِ دیگر،
از من هویج و تعدادی دکمه باقی مانده
از تو خورشیدی که روزهای بعد هم خواهی بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید