شعرهایی که به‌ترند... (۲۲)

تویی پناهِ من آن‌گاه که راه‌های وسیع
[با همه‌ی وسعتِ خود خسته و] درمانده‌ام می‌کنند.*

|أنتَ کَهفی حینَ تُعیینی‌المذاهِبُ فی سَعَتِها./ دعای عرفه|

* از ترجمه‌ی پیش‌نهادیِ دقیق‌تر استقبال می‌کنم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
امین

الان که فکر می کردم به ذهنم رسید شاید بشه "سعت راه ها" رو به دوری راهها تعبیر کرد؛ وقتی این راههای دور مرا خسته می کند پناهم تویی که: "فان الراحل الیک قریب المسافه"