تفاوت

«با یک گُل بهار نمی‌شود»
               با یک برگِ خُشک، پاییز اما چه‌را...

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد حسین ابراهیمی

روزگار تخمی نگارنم فیلتر شد و به روزگار تخمی تر سرگرداني ام بازگشتم در www.sargardan.persianblog.ir با .... و .... و تحلیلی بر شعر قاب شکسته ی طیبه ی نیکو / و خدایی که نیست

آزیتا

... بار دیگر پاییز... فصلی که دوست می‌داشتم........