شعرهایی که به‌ترند... (۲۵)

خدایا، هرکه را تو یاری کرده‌ باشی،
یاری‌نکردنِ دیگران زیانش ندهد.*

|أللَّهمَّ إِنَّک مَنْ والَیْتَ، لَمْ‌یَضْرُرْهُ خِذْلَانُ‌الْخَاذِلین./ دعای پنجمِ صحیفه‌ی سجّادیه|

* «خاذلین» را اگر می‌خواستم تحت‌اللفظی ترجمه کنم باید عبارتی در این ردیفِ معنایی‌ می‌آوردم: خوارفروگذاران، یاری‌نکننده‌گان، خوارکننده‌‌گان و...؛ باتوجه به غریب‌بودنِ این‌چنین عبارتی در فارسیِ متداول، حسبِ ترجمه‌ی آزاد، به «دیگران» رسیدم. امیدوارم دور نباشد آن‌چنان از نصّش.

/ 1 نظر / 4 بازدید
احسان بخش

سلام خوار كردن خوار كنندگان هم تعبير مناسبيه. واليت هم به معناي ياري مياد؟