مرگ بر محافظه کار - مرگ بر منفعت طلب

بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله

این جا خانه ی ماست، آنها این جا از جان ما چه می خواهند؟

ناجی العلی

مگر مقاله ی دکتر عبدالله شهبزی در مورد ذ مالتی دامستیک کمپانیز *را نخوانده اید؟ 

تا کی؟

خدایا تو خود شاهد باش و تو خود عاقبت مارا خیر گردان...

----------

* The MultiDomestic Companies (کمپانی های جهان وطنی؛ شل)

معاون وزارت نفت گفته است احتمال هم کاری و بستن قرارداد با کمپانی های شل و رپسول قطعی شده است...

/ 0 نظر / 4 بازدید