تصویری از پاییز

آفتابِ محافظه‌کار
بادِ افراطی
ابرهای به شب‌ادراری دچار
نفسِ خسته‌ی درخت
پشتِ خمِ برگ
امیدِ یخ‌زده‌ی پنجره
دلِ خونِ انار
               تراژدی بزرگِ طبیعت!
/ 0 نظر / 4 بازدید