پست های ارسال شده در آبان سال 1393

در ایران زنده‌گی کنیم، یا: شیوه‌های تضمینی برای اخلاقی‌نبودن!

 مهربان نباشیم. (البتّه مهربانی از نتایجِ تبعیِ اخلاقی‌بودن است، امّا اگر مهربان نباشیم، قطعاً اخلاقی هم نیستیم.)کم‌ و بی‌سواد باشیم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید