پست های ارسال شده در آدر سال 1392

گنج

مغازه‌داری را می‌شناسم که کارگرِ در جوانی بی‌کارشده‌ی کارخانه‌ای ورشکسته‌ست. روزی که بی‌کار شد، هم‌سر، دو فرزندِ کوچک و نوزادی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 73 بازدید