پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

آرزو

محمّدرضا نوجوان بود. ١۶سال بیش‌تر نداشت. مثلِ همه‌ی نوجوان‌های جنگ با دست‌کاریِ شناس‌نامه و اصرار و بسیجی‌گری رفته بود جبهه. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید