پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

ابر

از خوف و رجاء اگر بباری زیباسترحمانیتِ حضرتِ باری زیباستگریه‌ست ولی توبه‌ی نستوه‌ت، ابر!در خاتمه‌ی درخت‌کاری زیباست
/ 1 نظر / 20 بازدید

نه‌بودن

زمان آهن‌گرِ بی‌رحمی‌ست؛قلبمْ پرداخته‌ی داغ‌هایی گران                     از دوست‌داشتن و دوری.
/ 3 نظر / 18 بازدید

بی‌قصه

درختِ تنهایی هستم که لانه‌ی پرنده‌ای نیست؛در قصّه‌ی هیچ پیام‌بری نوشته نشده‌ام،سال‌هاست موسایی ازاین اطراف رد نشده.
/ 6 نظر / 18 بازدید