پست های ارسال شده در دی سال 1390

...

کفش‌هایم را بیرونِ مسجدی گذاشتم،بال‌هایم را لای تقویمِ زمان‌هایی دور؛از تو تصویرِ نامیرای لب‌خندهایت را واز خودم چند بارانِ نباریده ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید

بی‌عنوان

مثلِ بهارهای عربی،تکرارِ مشقِ آموزه‌های «جدید» نباش.پاییزِ بینِ ما،سردتر از زمستانِ تنهایی‎‌های زنده‌گی‌هایدنیای به نسیمی دل بِکَنِ آن‌ها نیست؛برگرد به وفای حوّایی‌ت، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 12 بازدید

بی‌عنوان

شهیدِ صبرِ ایّوبِ دلی که تنگ‌م نمی‌شودِ توام؛منصف باش،سپاهِ دشمن هم که باشم هزار خاطره‌ی مشترک بینِ ماست.
/ 9 نظر / 11 بازدید

با ماه

چشم‌پوشی می‌کنی از حالِ دل‌های خرابای دلِ پنهان‌شده در پشتِ سردیِّ نقابکشته‌گانِ ام‌شبِ دامِ تماشای تواَنداین پلنگ‌آواره‌ها، آن ماهیانِ روی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 12 بازدید

صلح

تلخ‌ممثلِ بغض‌های زنی که خاک‌های جنوب و خمپاره‌های عراق،مَردَش را بیش‌تر دیده بودند؛تلخ‌ممثلِ همه‌ی فرزندانِ قطع‌نامه‌ها... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

تلخ

گریه‌های زیرِ باران‌ها فراموش‌م کنیدخاطراتِ تلخِ هجران‌ها فراموش‌م کنیدباختن در مسلکِ شیران دلیلِ رفتن استمی‌روم از بیشه جولان‌ها فراموش‌م کنیدزنده‌گی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 15 بازدید

دل‌تنگی

دل‌تنگیْهوای تهران است،نَفَسَ‌م را می‌گیرد؛دل‌تنگیْبغضِ شالی‌کارانِ ناامید از بارانِ شمال است،تا وقتی نباریمی‌ماند.
/ 2 نظر / 15 بازدید

سال‌هاست کسی مثلِ من عاشق‌ت نشده

دریای بزرگماهیِ کوچک‌ت را فراموش کرده‌ای،سال‌هاست کسی مثلِ من غرق‌ت نشده؛بارانْکویر را،سال‌هاست کسی مثلِ من تشنه‌ات نشده؛توپ‌خانه‌ی دشمنْسینه‌ام را،سال‌هاست کسی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید