پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

:

از دیدِ چاهِ عاشقِ تنهای درماندهمکرِ برادرهای یوسف مایه‌ی خیر است!
/ 7 نظر / 13 بازدید

:|

غمسیبی‌ست که دنیا،از لب‌خندهای عکس‌های کارت‌های شناسایی‌مدزدیده است.
/ 2 نظر / 12 بازدید

عمر

پنجره را باز می‌کنم؛هوای جهانی که در آن نفس می‌کشیمی‌پیچد لای موهایم،غبارِ روی کتاب‌های عاشقانه را تازه می‌کندچا‌ی‌م را سرد.پنجره ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

تقاضا

ابروی تو منحنیِّ قیمت-مصرفقیطانی و دل‌رُبا، از هر دو طرفالگوی رقابتیِّ بازارت بود--هربار که آمدم، گفتی تهِ صف؟!!
/ 8 نظر / 12 بازدید