پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

یاد

تقویمِ کهنه‌ای را ورق می‌زنمبارانی از لابه‌لایش در چشم‌هایم تازه می‌شود؛تقویم را می‌بندم و همه‌ی لحظه‌ها،                                   ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید

وصیت

ام‌روز    فردا      یا هر روز و ماه و سالی که وقت‌ش است؛ از کمر دوتا شده باشم                 از ریشه خشک                        یا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید

سکوت

مثلِ بغض‌های ابرهای باران‌های نباریدهحسرتِ هزار حرفِ نگفته‌ و هزار واژه‌ی ننوشته‌ام.
/ 4 نظر / 17 بازدید