پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

و دریای بی‌طوفان مگر هست؟

عشق دریاست و هوس طوفانوسیع و عمیق هم که باشی باز                               موجِ این طوفان                                                 -در اوج-به پایان‌ت می‌رساند... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

تو

نه آفتاب‌ی که به نور بشناسندتنه باران و باد، که به شور و عبور؛«خدا»یی، عشق سجیّه‌ی توست!
/ 1 نظر / 17 بازدید

صبر

به زمین‌م دوخته‌اند و زمان را در من کُشته‌اندسال‌هاست غنوده‌ام این‌جا؛کوه‌م، پای‌بندِ تقدیری سترگ.
/ 0 نظر / 16 بازدید