پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

گلم

تو آنِ غزلی؛در بحبوحه‌ی شعر،بینِ آن‌همه ایجاز و نازاتفاق می‌افتی و منبه تماشایت شاعر می‌شوم.
/ 1 نظر / 16 بازدید

تکرار

اسفند کلاغِ آخرِ قصّه‌ست؛خواب‌مان می‌برد و بازصبح می‌شود و                    بهار و                            روز از نو... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید